Register

I agree

I agree

I agreeVanochtend heb ik met droefheid kennisgenomen, via Teletekst, dat een oer-Hollandse traditie is begraven, door een minderheid. Dat ik dit ooit zou meemaken, had ik niet verwacht maar het is een schande! Vanaf heden is Zwarte Piet in de ban gedaan (bij de landelijke intocht op 16 november bij leven en welzijn te Apeldoorn van Sint-Nicolaas en bij het Sinterklaasjournaal zullen voortaan alleen nog maar roetveegpieten te zien zijn). Hoe ver kun je als Holland naar beneden kelderen om er niet meer uit te klimmen? Decennia lang (ver voor mijn geboorte in 1969) hadden mensen nooit klachten over Zwarte Piet maar sinds 2011 (toevallig kwam de Goedheiligman toen aan, landelijk, in Dordrecht), toen er bij de VN een dame opstond die het zo nodig vond om het vuur aan te maken wat als een fakkel door Nederland ging, en alleen maar medestanders kreeg om Zwarte Piet te 'vermoorden' Een eeuwenoude traditie is verloren gegaan en als ras (sorry dat ik het woord gebruik) echte Hollander, gaat het me aan het hart. Natuurlijk (dat weet ik uit eigen ervaring) er zijn veel ergere dingen maar toch, waarom laten de Hollanders zich een traditie afpikken waar kinderen decennia lang plezier aan hebben beleefd? Dacht u toen ik kind was (midden jaren 70 van de vorige eeuw) wist van het verleden van Zwarte Piet? Nee, je vierde Sinterklaas omdat het leuk was en hoorde bij 5 december. En nu, weg. Welke volgende Hollandse traditie gaat de volgende keer op de schop? Ach ja, vanmiddag gekeken naar de 'man met de baard', misstaat hem niet, al ben ik geen Monarchist. Van mij mag het morgen een Republiek zijn als Máxima dan maar Presidente is. Voordat de Troonrede (lees: Beloftes die de regering niet nakomt) werd gelezen, en voordat de Koning zijn paleis verliet, vroeg een verslaggever aan omstanders: "Zal Willem-Alexander zijn baard nog hebben?" Dieper kun je als verslaggever niet zinken. Er zal best op Social Media over gesproken zijn en ook over het decolleté van Koningin Maxima, zoals te gewaagd en 'past niet bij de Koningin' Typisch het hokjesgeest-denken van de Nederlander. Ja, over de Troonrede zal ik verder morgen schrijven (daar leent mijn WWW zich niet voor) maar toch, lieve mensen, wat een show toch, die rijtoer. Moet gelijk denken aan wat wijlen conferencier Wim Kan in 1979 zei: "Een echte democratie zijn we pas als de Troonrede een kwartier te laat zou beginnen doordat de Koets in de file heeft gestaan." Zou wel actueel zijn. Maar goed, ik wil de Monarchisten niet voor hun hoofd stoten (we zijn al een Piet-traditie kwijt), dus laat ik het hierbij. Vanavond Internet bekeken, ga nu (vers eten) bereid door een lieve vriendin. Iedereen nog een fijne avond en voor straks welterusten.

Benzineprijzen stijgen vandaag met dubbeltjes per tankbeurt. Als het tot een gewapend conflict tussen Iran en de VS komt, kan de literprijs tot boven de 2 euro stijgen, verwachten analisten; De prijsstijgingen zijn het gevolg van de drone-aanvallen op Saoedische olie-installaties afgelopen weekeinde. Het staat nog niet ondubbelzinnig vast dat Teheran daar verantwoordelijk voor is, maar alles wijst op Iraanse betrokkenheid (satellietbeelden). Zo zeiden de Saoedi's gisteren dat er Iraanse wapens zijn gebruikt bij de aanval. En president Trump herhaalde gisteravond dat het er sterk op lijkt dat Iran erachter zit. Maar 'dat gezegd hebbende, willen we een conflict zeker vermijden'. Hij sluit een diplomatieke oplossing niet uit. Goed nieuws voor wie vaak bij de benzinepomp komt, zegt olie-expert Hans van Cleef van ABN Amro: "Een militaire ingreep kan het tanken voor iedereen duurder maken." Drone-aanvallen hebben het Midden-Oosten opnieuw aan de rand van een oorlog gebracht. De inzet van de kleine, onbemande toestellen verstoort het wankele machtsevenwicht in de regio. Milities beschikken ineens over een luchtmacht, terwijl staten relatief goedkope acties kunnen uitvoeren. Het toenemende succes van drones dreigt tot escalaties te leiden. De drone-oorlog is de huidige strijd. Wat betreft olie dreigen er stevige tekorten te ontstaan. De droneaanvallen vrijdagnacht op de grootste olieleverancier van de wereld in Saoedi-Arabië kwam totaal onverwacht. Direct viel de helft van de productie uit, goed voor vijf procent van de wereldvoorraad Het wordt heel gevaarlijk voor de benzineprijzen aan de pomp, mocht blijken dat de reparaties langer dan een of twee weken gaat duren, aldus analist Jan-Jacob Verschoor van Oil Analytics, Consumentenvereniging UnitedConsumers berekende dat nu ook voor de rest van de week per dag een stijging met enkele centen per liter doorgaat. Het advies voor de Nederlandse benzinegebruikers is: 'Wees kritisch op de geadverteerde brandstofprijzen. Door goed rond te kijken, en niet aan hoofdroutes te tanken, bespaar je veel meer dan een paar dubbeltjes per tank. Door die 'drone-aanval' leert men hoe kwetsbaar olie is en dat ineens die kwetsbaarheid zichtbaar wordt, doordat drones de nieuwe wapens zijn geworden in de strijd in het Midden-Oosten. Nu beseffen we pas dat we afhankelijk zijn van die landen, die in een conflict zitten, en vrijdagnacht heeft ons geleerd dat een aanval op een olieraffinaderij zomaar acuut kan gebeuren. Voor de automobilisten is dit wrang, want die heeft niets met die oorlog te maken maar zijn wel de dupe. Zolang de VS zich maar koest houdt, zal er niet veel gebeuren verder maar we moeten wel bedachtzaam zijn dat het hier niet bij blijft, sinds de uitvinding van de drone. Hij is relatief goedkoop en moeilijk te zien. Onze regering zou er goed aan doen, om het 'Kwartje van Kok' (voor de jongere generatie: In 1991 werd het Kwartje van Kok ingevoerd, dus 25 cent (was nog het gulden-tijdperk) extra op de benzine om destijds de WAO (nu WIA) te kunnen betalen, en door destijds premier Balkene(ll)ende zou het maar een tijdelijke maatregel zijn geweest, maar u weet het: Den Haag belooft en komt het niet na, dus zitten we nog opgescheept met het 'kwartje van Kok', genoemd naar wijlen Wim Kok die in 1991 minister van Financiën was) Maar goed, olie is macht en oorlog is macht dus is het niet zo verwonderlijk dat olievelden worden aangevallen en waarvan de automobilist voorlopig de gevolgen van zullen merken aan de pomp.

Don't worry mother, your daughter is a soldier.

Looking for storylines, hit me up if you're interested.

Allereerst een belangrijke mededeling, die ik u niet kan onthouden. Het is zo belangrijk om te weten, dat u het gewoon moet weten, anders kan u straks misschien niet slapen. Het is zo'n mededeling (van iemand anders dat wel) dat u denkt: Fijn dat ik het weet, daar kan ik mee vooruit, daar heb ik wat aan, dat maakt mijn leven gelukkig. Zal u niet in spanning houden maar gisteren schreef iemand op Facebook dat (hou je vast aan je stoel of kruk waar je op zit): "Nog 100 dagen dan is het kerst." Als u deze mededeling verwerkt hebt, kunt u doorlezen. Lieve mensen, waar gaan we naar toe? Mensen die nu al bezig zijn met kerst (u weet wel: het feest waar saamhorigheid en sentimentaliteit hand in hand gaan om 2 dagen later 'elkaar weer uit te kotsen'), leven in een sprookjeswereld. Maar goed, dan weet u het alvast en kunt u vannacht rustig slapen en heeft u wat te melden morgen bij leven en welzijn bij de koffieautomaat op het werk/studie: "Goh, weet je wat ik gisteren gelezen hebt? Nog 100 dagen dan is het kerst (morgen dus 98 dagen)" ... Ach ja, vandaag niet veel gedaan (hoort ook niet als je met vakantie bent). Vroeger lag ik op Scheveningen (1993-2003) altijd op het strand van 11.00 - 17.00 uur. Gewoon bank gehangen. Er zitten deze vakantie wel een paar dagjes uit in het verschiet, dus dat u niet denkt: "Hij gaat nergens heen en blijft maar thuis," maar ik heb nu eenmaal niet het kapitalistische vermogen om elke dag de 'bloemetjes buiten te zetten' (doe ik ook niet, want dan moet je ze nog verzorgen ook). Wel even Albert Heijn geweest voor sigaren (ook verslavingen gaan door op vakantie). Vanavond Internet bekeken, ga nu (vers eten) bereid door een lieve vriendin. Iedereen nog een fijne avond en voor straks welterusten. PS: Voor degenen die morgen gaan kijken naar de Troonrede (u weet wel: Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander leest dan voor uit andermans werk) en u gelooft in die sprookjes die ze vertellen, blijf er in geloven totdat u wakker word en in de loop van het parlementaire jaar merkt dat van die sprookjes uit de Troonrede niets blijkt te kloppen. Voorbeeld: Vorig jaar stond in de Troonrede(morgen bij leven en welzijn ook) dat de koopkracht er op vooruit gaat en dat iedereen er van gaat profiteren. Heel het jaar door moest ik lezen in de krant (aangestuurd door het CBS) dat er niets van klopte. Van elke 4 euro die u meer krijgt, bent u 6 euro kwijt aan stijging van vaste lasten (zorgpremie 2020 gemiddeld 3 euro omhoog, gasbelasting 4 cent per kubieke meter enz.) en dan heb ik het nog niet over het Klimaatakkoord wat vooral huiseigenaren veel geld gaat kosten. Maar als u in die sprookjes gelooft die morgen worden gepredikt, doe dat maar u wordt wakker als de rekeningen volgend jaar in de brievenbus glijden. Maar, een echte Hollander is daar toch niet in geïnteresseerd? We tonen toch meer interesse in de 'hoedjes en petroleumstellen die de dames politici dragen? En de alom vertegenwoordigde vraag is morgen: "Zal Koning Willem-Alexander zijn baard nog hebben?" Daar liggen wij wakker van.

Open for English storylines now that I have finished Ellin's story. Hit me up if you are interested.

Nederland komt in het geweer tegen nieuwe Brusselse regels voor hobbykippen en ander pluimvee dat niet bedrijfsmatig maar door liefhebbers wordt gehouden; Als het aan de Europese Commissie ligt worden mensen met slechts een paar kippen in hun achtertuin vanaf 2021 opgezadeld met administratieve lasten. Er moet dan verplicht bij de overheid melding gemaakt worden van de hoeveelheid vogels, zelfs als het slechts één kip betreft. Ook mensen met een bijenvolk of kameelachtigen moeten daar wat Brussel betreft aan geloven. Minister Schouten (Landbouw) vindt het allemaal kolder en verzet zich. Ze noemt de nieuwe identificatie- en registratieregels 'een onevenredige belasting' en mikt op uitzonderingen. . Minister Schouten zegt: "Dit draagt weinig bij aan het tot een hoger niveau brengen van de diergezondheid." De Europese Commissie wil weten wie de eigenaar van de kip(pen) is/zijn en waar het pluimvee precies rondscharrelt. Wie minder dan 250 kippen heeft, geldt in Nederland als hobbyist. Pas als je met je pluimvee naar een tentoonstelling gaat, moeten ze worden geringd en geregistreerd. De Brusselse maatregelen gaan vanaf 2021 niet alleen gelden voor kippen, maar ook voor ander pluimvee, zoals ganzen, en zelfs mensen die bijen, hommels of kameelachtigen houden, worden verplicht melding te maken. Maar ook voor paardenliefhebbers zijn tal van nieuwe regeltjes bedacht. Zo moet er in de toekomst worden geregistreerd van wie het paard precies is en waar de stal is waarin het dier resisteert. Minister Schouten heeft al geprobeerd om de nieuwe regels tegen te houden, maar dat was tevergeefs, want andere lidstaten steunen ons land niet. De CU-bewindsvrouw probeert nu een uitzondering voor sommige hobbydieren te krijgen. Huisdieren zoals katten en honden zijn al uitgezonderd. Ze zet zich dus in om dat voor meer categorieën voor elkaar te krijgen. Weet niet wat de Europese Commissie bezielt, maar dit is geen beleid maken maar mensen 'betuttelen'. Hebben ze geen belangrijkere zaken, zoals immigratie, criminele asielzoekers, te regelen dan te vallen over mensen die voor hun plezier kippen houden in hun achtertuin en paarden in een stal? Blijkbaar werken er mensen in de Europese Commissie die zich zo vervelen en op zulke ideeën komen die kant noch wal raken. Ik hoop van harte dat minister Carola Schouten het voor elkaar krijgt, want dit slaat nergens op. Immigratie en andere 'hoofdpijndossiers' durven ze niet aan te pakken, de Europese Commissie, maar als het gewone mensen betreft 'zijn ze er als de kippen bij'.

Would someone be interested in having a storyline with me? I'm open for it ;)

Looking for some more storylines, hit me up if you are interested.

Open for more storylines.